Välkommen till världens vildaste djurparksspel ZooMumba! Jag heter Sara och ska guida dig genom spelet.

Köp djurinhägnader i zooaffären och placera dem sedan på spelplanen.

Registrerade: 17354398

Svenska